React

Dfweb versjon 2

Nåværende portefølje med Gatsby og React.

Gatsby, GSAP, Animate.css, Tailwind CSS, Cypress.

React

Nextjs Woocommerce

Nettbutikk med Woocommerce som backend.

NextJS, React, GraphQL, Tailwind CSS, React Hook Form med mer.

React

Nettbutikk i React

Nettbutikk laget i React med Create React App.

React, Firebase, Redux, Styled components.

React

TODO med React Hooks

TODO applikasjon med React Hooks og Ant Design.

React, Ant Design, Hooks, React-Testing-Library.

React

Javascript

Statens Vegvesen

Henter informasjon fra API.

Javascript, Materialize, jQuery.

React

DFWeb versjon 1

Første versjon av www.dfweb.no.

HTML, Javascript, SASS, GSAP

React

Woocommerce

Style Child

Nettbutikk med Woocommerce og Pckasse integrasjon.

Wordpress, Woocommerce, Pckasse

React

Min Hestebutikk

Nettbutikk med Woocommerce og Pckasse integrasjon.

Wordpress, Woocommerce, Pckasse

React

Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia.

Wordpress, PHP, OOP, PHPCS, POT.

React

Copyright Daniel Fjeldstad 2020