React

Dfweb versjon 2

Nåværende portefølje med Gatsby og React.

Gatsby, GSAP, Animate.css, Tailwind CSS, Cypress.

Dfweb versjon 2

Nextjs WooCommerce

Nettbutikk med WooCommerce som backend.

NextJS, React, GraphQL, Tailwind CSS, React Hook Form med mer.

Nextjs WooCommerce

Nettbutikk i React

Nettbutikk laget i React med Create React App.

React, Firebase, Redux, Styled components.

Nettbutikk i React

TODO med React Hooks

TODO applikasjon med React Hooks og Ant Design.

React, Ant Design, Hooks, React-Testing-Library.

TODO med React Hooks

Javascript

Statens Vegvesen

Henter informasjon fra API.

Javascript, Materialize, jQuery.

Statens Vegvesen

DFWeb versjon 1

Første versjon av www.dfweb.no.

HTML, Javascript, SASS, GSAP

DFWeb versjon 1

WooCommerce

Bunadrosen

Nettbutikk med WooCommerce og Pckasse integrasjon.

WordPress, WooCommerce, Pckasse

Bunadrosen

Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia.

WordPress, PHP, OOP, PHPCS, POT.

Algolia Woo Indexer

Magento

Min Hestebutikk

Nettbutikk med Magento og Pckasse integrasjon. I dag bruker siden WooCommerce.

Magento, Pckasse

Min Hestebutikk

Copyright Daniel Fjeldstad 2020