React

Dfweb versjon 2

Nåværende portefølje med Gatsby og React.

Gatsby, GSAP, Animate.css, Tailwind CSS, Cypress.

Dfweb versjon 2

Nextjs WooCommerce

Nettbutikk med WooCommerce som backend.

NextJS, React, GraphQL, Tailwind CSS, React Hook Form med mer.

Nextjs WooCommerce

Nettbutikk i React

Nettbutikk laget i React.

React, Firebase, Redux, Styled components.

Nettbutikk i React

TODO med React Hooks

TODO applikasjon med React Hooks og Ant Design.

React, Ant Design, Hooks, React-Testing-Library.

TODO med React Hooks

TODO med Typescript

TODO applikasjon med Material UI og Typescript.

React, Typescript, Material UI, Easy Peasy med mer

TODO med Typescript

Stein, saks og papir

Stein, saks og papir i React.

React, React-Testing-Library, Easy Peasy, React Bootstrap med mer

Stein, saks og papir

Javascript

Statens Vegvesen

Henter informasjon fra API med serverless backend.

HTML5, Typescript, OOP, Materialize CSS, Parcel, Serverless.

Statens Vegvesen

DFWeb versjon 1

Første versjon av www.dfweb.no.

HTML5, Javascript, SASS, GSAP

DFWeb versjon 1

WooCommerce

Bunadrosen

Nettbutikk med WooCommerce og Pckasse integrasjon.

WordPress, WooCommerce, Pckasse

Bunadrosen

Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia.

WordPress, PHP, OOP, PHPCS, POT

Algolia Woo Indexer

Magento

Min Hestebutikk

Nettbutikk med Magento og Pckasse integrasjon. I dag bruker siden WooCommerce.

Magento, Pckasse

Min Hestebutikk

Copyright Daniel Fjeldstad 2020