Prosjekter

Carasent React Typescript

Typescript monorepo med egenutviklet UI bibliotek. Forside med Next.js 13. Styling med Tailwind CSS. Dokumentasjon med Storybook. Form med React hook form og Zod. Testing med Cypress og React testing library.

Teknologier: Next.js, Typescript, Storybook, Tailwind, React Hook Form, Zod, SWR, Docker

Carasent React Typescript

Dfweb versjon 3

Porteføljen er lagd med Next.js og Typescript. Animasjoner er implementert via Framer motion. Design med Tailwind CSS. Data hentes fra Sanity med Studio v3.

Teknologier: Next.js, Sanity.io, Framer Motion, Storybook, Tailwind CSS

Dfweb versjon 3

Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia. Pluginen er kodet i PHP 7 og inkluderer oversettelser via .PO og .MO filer. Koden er testet i PHPCS.

Teknologier: WordPress, PHP, OOP, PHPCS, POT

Algolia Woo Indexer

LO - Partiene Svarer

Valgomat for LO. Frontend er lagd i Vue 2. Styling via SCSS. Backend er hentet fra CMS-løsningen til LO i Episerver.

Teknologier: Vue, SCSS, Episerver

LO - Partiene Svarer

NuxtJS WooCommerce

Nettbutikk med Nuxt 3 og Vue 3. Produktene hentes via en GraphQL endpoint via WPGraphQL WordPress plugin og benytter seg av Tailwind for design. Søk via Algolia. Formvalidering via Formkit, Vee Validate og Yup.

Teknologier: Vue 3, Nuxt 3, Tailwind, Formkit, GraphQL, animasjoner, Algolia

NuxtJS WooCommerce

Nettbutikk i Laravel og Vue 3

Nettbutikk med Laravel 9 og Vue 3. Formhåndtering med Formkit. Statehåndtering via Pinia. Stripe for betaling. Design er gjort via Tailwind CSS. Bruker PostgreSQL database til backend.

Teknologier: Laravel, Vue, Pinia, Tailwind, Stripe, PostgreSQL

Nettbutikk i Laravel og Vue 3

NextJS WooCommerce

Nettbutikk med Next.js og WooCommerce som backend. Produktene hentes via GraphQL. Tailwind brukes for design. Produktsøk via Algolia og egenutviklet plugin. Formvalidering gjøres via native HTML5.

Teknologier: NextJS, Typescript, React, GraphQL, Tailwind, React Hook Form med mer

NextJS WooCommerce

NAV Jobb Utforsker

NAV jobb utforsker med React, Next.js og Typescript. Bruker NAV sitt frontend bibliotek samt SASS og moduler for styling og design. Animasjoner med React-toastify, React Transition Group og Animate.css. State håndtering via Easy Peasy.

Teknologier: Next.js, Typescript, SASS, Easy Peasy, Animate.css

NAV Jobb Utforsker

Stein, saks og papir

Stein, saks og papir i React. Bruker Easy Peasy for state-håndtering og inkluderer tester i både Cypress og React-Testing-Library. Design via React Bootstrap.

Teknologier: React, React-Testing-Library, Cypress, Easy Peasy, React Bootstrap med mer

Stein, saks og papir