Prosjekter

NextJS WooCommerce

Nettbutikk med Next.js og WooCommerce som backend. Produktene hentes via GraphQL. Produktsøk via Algolia og egenutviklet plugin. Formvalidering gjøres via native HTML5.

Teknologier: Typescript, Next.js, Algolia, Tailwind, React Hook Form

NextJS WooCommerce

Earth Doom

Fullstack strategispill inspirert av Planetarion. Prosjektet inkluderer innlogging, database, grafer, responsivt design med mer.

Teknologier: Typescript, Tailwind, Prisma, Clerk, tRPC, mySQL, Chart.js

Earth Doom

NuxtJS WooCommerce

Nettbutikk med Nuxt 3 og Vue 3. Produktene hentes fra WooCommerce. Søk via egenutviklet Algolia plugin. Formvalidering via Formkit, Vee Validate og Yup.

Teknologier: Vue 3, Nuxt 3, Tailwind, Formkit, Algolia

NuxtJS WooCommerce

Dfweb versjon 3

Porteføljen er lagd med Next.js og Typescript. Animasjoner er implementert via Framer motion. Design med Tailwind CSS. Data hentes fra Sanity.

Teknologier: Typescript, Sanity, Framer Motion, Storybook, Tailwind

Dfweb versjon 3

WP Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia. Pluginen er kodet i PHP 8 og inkluderer oversettelser via .PO og .MO filer. Koden er testet i PHPCS.

Teknologier: WordPress, PHP, OOP, PHPCS, POT

WP Algolia Woo Indexer

Stein, saks og papir

Stein, saks og papir i React. Bruker Easy Peasy for state. Inkluderer E2E tester. Design med React Bootstrap.

Teknologier: React, RTL, Cypress, Easy Peasy, React Bootstrap

Stein, saks og papir

LO - Partiene Svarer

Valgomat for LO. Frontend er lagd i Vue 2. Styling via SCSS. Backend er hentet fra CMS-løsningen til LO i Episerver.

Teknologier: Vue 2, SCSS, Episerver

LO - Partiene Svarer

Nettbutikk i Laravel og Vue 3

Nettbutikk med Laravel 10 og Vue 3. Formhåndtering med Formkit. Statehåndtering via Pinia. Stripe for betaling. Innebygd Laravel søk. Bruker PostgreSQL database til backend.

Teknologier: Laravel, Vue, Formkit, Pinia, Tailwind, Stripe, PostgreSQL

Nettbutikk i Laravel og Vue 3