Prosjekter

Statens Vegvesen

Henter informasjon fra Statens Vegvesen sitt REST API med en serverless backend som benyttes som proxy. Bruker Vite bundler og er kodet i Typescript med HTML5 og Materialize for design.

Teknologier: HTML5, Typescript, OOP, Materialize, Vite, Serverless

Statens Vegvesen

Dfweb versjon 3

Porteføljen er lagd med Next.js og Typescript. Animasjoner er implementert via Framer motion. For design har jeg brukt Tailwind.

Teknologier: Next.js, Sanity.io, Framer Motion, Storybook, Tailwind CSS

Dfweb versjon 3

Algolia Woo Indexer

Plugin for å sende WooCommerce-produkter til Algolia. Pluginen er kodet i PHP 7 og inkluderer oversettelser via .PO og .MO filer. Koden er testet i PHPCS.

Teknologier: WordPress, PHP, OOP, PHPCS, POT

Algolia Woo Indexer

LO - Partiene Svarer

Valgomat for LO. Frontend er lagd i Vue 2. Styling via SCSS. Backend er hentet fra CMS-løsningen til LO i Episerver.

Teknologier: Vue, SCSS, Episerver

LO - Partiene Svarer

NuxtJS WooCommerce

Nettbutikk med Nuxt og Vue. Produktene hentes via en GraphQL endpoint via WPGraphQL WordPress plugin og benytter seg av Tailwind for design. Formvalidering via Vue Formulate.

Teknologier: Vue, Nuxt, Tailwind, Vue Formulate, animasjoner, GraphQL, Algolia

NuxtJS WooCommerce

Nettbutikk i Laravel og Vue 3

Nettbutikk med Laravel 9 og Vue 3. Formhåndtering med Formkit. Statehåndtering via Pinia. Stripe for betaling. Design er gjort via Tailwind CSS. Bruker PostgreSQL database til backend.

Teknologier: Laravel, Vue, Pinia, Tailwind, Stripe, PostgreSQL

Nettbutikk i Laravel og Vue 3

NextJS WooCommerce

Nettbutikk med WooCommerce som backend. Produktene hentes via en GraphQL endpoint via WPGraphQL WordPress plugin og benytter seg av Tailwind for design. Produktsøk via Algolia-integrasjon. Formvalidering gjøres via React Hook Form.

Teknologier: NextJS, React, GraphQL, Tailwind, React Hook Form med mer

NextJS WooCommerce

NAV Jobb Utforsker

NAV jobb utforsker med React, Next.js og Typescript. Bruker NAV sitt frontend bibliotek samt SASS og moduler for styling og design. Animasjoner med React-toastify, React Transition Group og Animate.css. State håndtering via Easy Peasy.

Teknologier: Next.js, Typescript, SASS, Easy Peasy, Animate.css, SASS

NAV Jobb Utforsker

Stein, saks og papir

Stein, saks og papir i React. Bruker Easy Peasy for state-håndtering og inkluderer tester i både Cypress og React-Testing-Library. Design via React Bootstrap.

Teknologier: React, React-Testing-Library, Cypress, Easy Peasy, React Bootstrap med mer

Stein, saks og papir